Leczenie pod mikroskopem

LECZENIE „SPECJALISTYCZNE” – leczenie kanałowe pod mikroskopem

 

Pierwotne leczenie kanałowe

(w tym mikroskop, znieczulenie komputerowe, koferdam, RTG (RVG), opracowanie, wypełnienie kanałów gorącą gutaperką)

1-szy kanał 400,00 zł
każdy kolejny kanał 200,00 zł

Powtórne leczenie kanałowe

(w tym mikroskop, znieczulenie komputerowe, koferdam, RTG (RVG), opracowanie, wypełnienie kanałów gorącą gutaperką)

1-szy kanał 500,00 zł
każdy kolejny kanał 250,00 zł
thommen
invisalign